درباره ما

همه چی از یکی دوسال پیش شروع شد. نگرانی از این که مردم چقدر راحت اخبار کذب رو باور میکنن اذیتم میکرد.
باچندتا از بچه ها دورهم جمع شدیم و دنبال راه چاره گشتیم
تا رسیدیم به اینکه بهترین راه روشنگریه
باید بیایم جلوی دوربین و چهره به چهره با مردم حرف بزنیم.

شروع کردیم
کلیپ ساختیم،سفر رفتیم،از مردم و مشکلاتشون گفتیم،اشتباهات مسئولین و فریاد زدیم، تو انتخابات جدای از حمایت مردم، کم فحش نخوردیم،کم طعنه نشنیدیم

افغانستان رفتنمون و ماجراهای عجیبش هم ختم شد به بسته شدن صفحات مجازیمون

دیگه راه ارتباطی با هم نداشتیم

اما حالا اینجاییم، قوی تر از قبل ، اونم برای یه شروع محکم، برای دفاع از حق مردم، مردمی که با وجود درد و رنج اقتصادی، هنوز سر سه رنگ پرچمشون قسم میخورن،
برای رسوندن خبرهای خوشی که تو دل بازی رسانه ای دشمن گم شده!
برای هزار و یک آرزویی که زنده به گور شد، ولی … آبادی این خونه به دست خودمونه!!!کی دیدی غریبه واسه ما دل بسوزنههههههه رفییییق

ما اینجاییم،کف خیابون ایرانه کبیر. و راهی که طی کردنش بدون شما ممکن نیست.