نکات مهمی در این ویدئو وجود دارد که لازم است ببینید

حواشی سالگرد حاج قاسم در فرودگاه

محل دقیق پیدا شدن دست حاجی

فیلم جدیدی از لحظه انفجار ماشین